inedit

La web de Festival IN-EDIT com “una xarxa internacional de festivals de cinema relacionats amb el documental musical. Creat a Barcelona el 2003, ha organitzat un total de 46 edicions a diferents països del món, tot exhibint al voltant de 750
documentals musicals al llarg de la seva història i mobilitzant actualment més de 100.000 espectadors a l’any arreu del món”.

Ara, la Xarxa de Biblioteques Municipals ofereix el servei gratuït de visionatge de documentals musical mitjançant l’accés a IN-EDIT TV, la plataforma de visionat online del Festival IN-EDIT, exhibint el més destacat del documental musical des de l’any 2003. Hi trobareu una àmplia representació de títols de passades edicions del festival i també novetats exclusives.

Per veure els documentals del catàleg que tenen a In-Edit TV de forma gratuïta, cal que et validis amb el carnet de la biblioteca. Existeix però una petita part dels vídeos que estan exclosos d’aquest servei, en aquests casos s’haurà de pagar l’import indicat per la pròpia web.

I és que ho hem dit sempre… tenir el carnet de la biblioteca obre moltes portes!

[notícia publicada a la Biblioteca Virtual]