Detective1

Omplirem aquests dos propers mesos les nostres recomanacions de novel·les pertanyents al gènere negre i policíac. El Tiana Negra s’apropa, i també el BCNNegra, així que hem d’engegar motors que arriben els llibres d’un dels gèneres més populars a les biblioteques. Vinga, a triar-ne un i a devorar-lo, nosaltres només fem propostes. Si ens voleu fer alguna, només ens heu d’adreçar un correu a b.tiana.cb@diba.cat