la-sopera-i-el-cullerot

Els reis Mofló i Camella han tingut una filla: Pralín. Els reis Plantòfol i Sandàlia, un fill: Tafilet. Totes dues parelles reials obliden convidar la fada Serpentina Focfollet al bateig i ella, per tal de venjar-se d’aquest greu oblit, els fa un regal màgic. A uns, una sopera sense cullerot, als altres, un cullerot sense sopera.