Numero-Zero-dUmberto-Eco_ARAIMA20150327_0128_47

Ficció

Novel·la

Umberto Eco. Número zero. Barcelona: Rosa dels vents, 2015

Els perdedors, com els autodidactes, sempre tenen coneixements més vastos que els guanyadors. Si vols guanyar has de saber una sola cosa i no perdre temps amb les altres: el plaer de l’erudició està reservat als perdedors.