14set./16

Prestatges virtuals

En un prestatge hi guardem tot allò que ens interessa. Aquí ho fem de forma virtual. Cada prestatge té la informació més rellevant sobre el tema escollit. Existeix el prestatge d’esports, d’idiomes,Read More…