ReadForPleasure

Les persones que dediquen com a mínim tres hores i mitja setmanals a la lectura viuen gairebé dos anys més que les que no ho fan i, en general, els lectors viuen un 20% més que els que no s’acosten a un llibre. Aquestes són les conclusions a les que arriba l’estudi que van fer tres professors de l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Yale – Avni Vavishi, Martin D. Slade, i Becca R. Levy -, publicat a la revista Social Science and Medicine.

Els autors de l’estudi van observar 3.635 persones majors de 50 anys durant 12 anys, a qui els van fer una sèrie de preguntes sobre els seus hàbits de lectura. Els van dividir en tres grups: els que no llegien mai, els que llegien com a mínim 3,5 hores a la setmana i els que dedicaven a la lectura més temps que el segment anterior.

La primera conclusió de l’estudi és que els lectors de llibres solen ser dones amb estudis universitaris i amb un alt nivell d’ingressos, però que en general la lectura té un paper protector independentment de l’edat, el sexe, la salut, el nivell educatiu o l’estatus socioeconòmic. Les persones que llegeixen com a mínim tres hores i mitja tenen un 17% més de possibilitats de viure més, mentre que les que li dediquen encara més temps tenen un 20% més de possibilitats de poder continuar llegint més anys.

Aquest índex més gran  de supervivència entre els lectors es deuria, segons els autors de l’estudi, a que la lectura actuaria de mediador cognitiu.

La dada curiosa de la investigació de Yale és que llegir revistes o diaris també allargaria la vida, però en menor mesura que llegir llibres. I les persones que llegeixen llibres només mitja hora ja viuen més que les que no llegeixen gens.

Informació extreta de la Biblioteca Virtual