Les biblioteques públiques tenen una zona denominada Col·lecció local. Aquesta zona es dedica a recopilar informació sobre el nostre poble: Tiana.

Recull obres escrites per autors tianencs o amb vinculació a la vil·la, així com obres literàries que transcorren o fan referència a Tiana. A més a més es fa un repàs diari de la premsa i es recullen i guarden les notícies que parlen del nostre poble.

Així, si qualsevol persona necessita buscar informació sobre algun tema relacionat amb Tiana, té en la col·lecció local una bona eina d’investigació.

Com que és una col·lecció viva (vol dir que contínuament s’hi van afegint nous documents), us animem a col·laborar amb nosaltres per tal d’anar augmentant el fons local. Des de webs fetes per tianencs, a notícies trobades a diaris, llibres que parlin del poble… Entre tots podrem escriure la història de Tiana!