Després de l’estiu, arriba una nova estació, la tardor, amb un ritme vital més tranquil i potser, pausat. Aquest canvi d’estació també ens porta una tornada als horaris i rutines que caracteritzen la vida laboral i escolar, principalment. A més, per a molts, la tardor és el punt de partida d’un nou curs o etapa vital, un moment òptim per establir, emprendre o recuperar bons propòsits. Us oferim des de la Biblioteca, una tria i selecció de llibres per aconseguir aquests desitjos.

Bons propòsits