El proper dimecres 15 de març, a les 19h. tenim una altra cita del Book’s Club, aquesta vegada per comentar Persuasion de Jean Austen.

Jean Austen és hereva dels èxits de la novel·la anglesa del segle XVIII, però alhora crea un estil nou de novel·la més breu, concentrada i intensa, i exhibeix en les dues últimes obres un domini de recursos narratius en l’expressió de la interioritat que s’avança a la seva època.

Persusion, és la única novel·la de Jane Austen de la que es pot dir que és bàsicament una historia d’amor.

Totes les seves obres expliquen sempre l’enamorament d’una o dues parelles i acaben amb el casament dels protagonistes, però Persuasion es l’única en que l’interès narratiu se centra en els sentiments i en la interioritat de la protagonista.