Nothing will stop our Book Club

Una nova sessió del Book Club. Aquesta vegada des de casa, telemàticament, per no trencar el confinament.  Dijous 30, a les 19 PM, ens connectarem per a parlar (in english, of course) del llibre Heart of Darkness, de Joseph Conrad que podeu llegir mitjançant https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index.

Per participar cal que envieu un correu electrònic a b.tiana.cb@diba.cat .

Aquesta novel·la ja la coneixem prou a Can Baratau perquè va ser la protagonista, en català, d’aquesta sessió del Club de Lectura