La biblioteca de Tiana és una entitat pública que depèn de l’Ajuntament de Tiana i rep suport de la Diputació de Barcelona. Aquest suport queda plasmat en el conveni que hi ha firmat entre les dues entitats des de l’inici de la biblioteca Can Baratau.
Això significa que els diners que es necessiten per mantenir aquest servei, surten dels impostos de tots els ciutadans i per tant cal fer-ne una molt bona gestió per treure’n el màxim profit.
Una de les despeses que té la biblioteca, és la compra de llibres, revistes, cd, dvd i tot tipus de material que ens permeti oferir un accés real a la informació i a la cultura per a tots els ciutadans.
I com funciona aquesta compra de material per la biblioteca?
Doncs bé, hi ha principalment dos camins per nodrir el fons de la nostra biblioteca: material provinent de la Diputació, i material provinent de l’Ajuntament de Tiana.
Concretem: mensualment la Diputació de Barcelona fa arribar a totes les biblioteques de la xarxa uns “lots” plens de material (llibres, cd i dvd principalment). Aquesta selecció és diferent per cada biblioteca ja que cadascuna escull quins materials vol rebre.
Paral·lelament, es van recollint les necessitats detectades pels usuaris i pel personal de la biblioteca i es compren els llibres directament a les llibreries i/o distribuïdors: Saltamartí, Laie, C de Còmic i Tatarana. En aquest cas, els diners surten directament de l’Ajuntament de Tiana.
I quins criteris utilitzem per escollir els llibres?
Mantenir un equilibri de la col·lecció (quan parlem de col·lecció, volem dir tot el fons que tenim a la biblioteca) és una de les principals feines del bibliotecari. Hem de tenir en compte que s’ha d’oferir un servei generalitzat, és a dir que hi hagi de tot una mica. Un equilibri lingüístic, oferir un ventall de gèneres i ideologies ampli perquè cadascú esculli el què millor li convingui.Tot això, tenint en compte les particularitats de Tiana i el seu entorn.
Tampoc s’ha de perdre de vista, que tenim un catàleg col·lectiu que ens permet treballar en xarxa i tenir accés al fons de més de 200 biblioteques. Això ens permet no haver-ho de comprar tot i per tant, optimitzar millor els nostres recursos.
Tots aquests detalls, les especificacions i els criteris que s’utilitzen per definir la col·lecció de Can Baratau, queda reflectit en un document que es diu “Política de Desenvolupament de la Col·lecció” i que ha estat aprovat durant aquest any pel Ple de l’Ajuntament de Tiana.
Creiem que, si realment la biblioteca pública és de tots, hem de saber com funciona, i que la opinió de l’usuari és molt important a l’hora de caminar endavant per millorar cada dia el servei que oferim a Tiana.
I com podem saber què ha arribat de nou a la biblioteca?
Per comunicar-nos amb l’usuari final tenim diferents vies: twitter, facebook, bloc o mailing. A més a més, a les dues sales de la biblioteca hi podreu trobar periòdicament cartells amb les principals novetats adquirides i a través de la Biblioteca Virtual, tindreu accés a totes les novetats adquirides de Tiana i de la resta de bibiloteques de la xarxa.